فعال کننده سالکومیکس Activator نمایش بزرگتر

فقط آنلاین

فعال کننده سالکومیکس Activator

محصول جدید

فعال کننده سالکومیکس Activator یک افزودنی است که با اضافه شدن در ترکیب رنگ و خشکن و یا کلر خشکن باعث سریع تر خشک شدن رنگ و کلر می شود 

در صورت استفاده به نسبت تینر کمتر استفاده شود

مورد استفاده در آب و هوای سرد (زمستان)  برای کاهش زمان خشک شدن 

مشخصات

وزن یک لیتر

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

فعال کننده سالکومیکس Activator

فعال کننده سالکومیکس Activator

فعال کننده سالکومیکس Activator یک افزودنی است که با اضافه شدن در ترکیب رنگ و خشکن و یا کلر خشکن باعث سریع تر خشک شدن رنگ و کلر می شود 

در صورت استفاده به نسبت تینر کمتر استفاده شود

مورد استفاده در آب و هوای سرد (زمستان)  برای کاهش زمان خشک شدن